احساسات منفی و کشنده ای که قاتلان سه گانه نام دارند

آیا احساسات منفی و قاتلان سه گانه خود را می شناسید؟!

قاتلان سه گانه عنوانی است که بسیاری از محققان برای این دسته از احساسات منفی انتخاب کرده اند، زیرا دقیقا به صورت سم یک مار سمی عمل می کنند. آن ها در خون جریان پیدا می کنند و به مرور انسان را از پای در می آورند. هنگامی که فردی یکی از این سه نوع را به کار بگیرد، این فرد احساسات منفی که با آن روبرو شده است را خیلی بدتر از آنچه رخ داده به فرد دیگری منتقل می کند.

بنابراین اگر می خواهید مهارت های ارتباطی خود را گسترش دهید و همواره فردی مهربان و دوست داشتنی باشید، با تمام وجود سعی کنید از این سه نوع احساسات منفی که بسیار خطرناک هستند دوری کنید. دوستان عزیز سایت آگاه باشیم در ادامه این مقاله به هریک از احساسات منفی و چگونگی دوری کردن از آن ها به طور مفصل اشاره کرده ایم. لطفا با ما همراه باشید.

سرزنش کردن

۱ – سرزنش کردن

یکی از جدی ترین انواع احساسات منفی که مانند سمی کشنده عمل می کند، همین سرزنش کردن است. هنگامی که شما به سرزنش کردن یک فرد می پردازید در واقع او را وادار کرده اید تا به روشی از خودش دفاع کند. و حتی این امکان وجود دارد که یک واکنش منفی از خود نشان دهد. از طرفی دیگر این سرزنش شما می تواند باعث شود که فرد این احساس را داشته باشد که شخصیتش ترور شده و در نتیجه شما در می یابید دقیقا سم مورد نظر خود را به او انتقال کرده و اکنون در رگ هایش جریان پیدا کرده است و در ژرفای عقلی او جمع شده است.

یکی از پیامدها و احساسات منفی که به خاطر سرزنش در افراد به وجود می آید، این است که آن ها نمی توانند از توانایی های فردی خود استفاده کنند. هنگامی که شخصی به سرزنش شخصی دیگری می پردازد فردی که مورد سرزنش قرار گرفته، پیامی را به مغز خود ارسال می کند و از آن این درخواست را می کند که تمامی پرونده های مرتبط با سرزنش را بگشاید، تا بتواند از آن ها برای سرزنش دیگران استفاده کند.

همچنین پیام دیگری به پرونده توانایی های خود می فرستد و می گوید من امروز دیگر به تو احتیاجی ندارم، زیرا در نظر دارم به سرزنش شخص دیگری بپردازم. به این صورت او قسمت توانایی های خود را مختل می کند و پرونده سرزنش را تقویت می نماید، تا انجام این کار برایش عادی شده و در موقعیت های مشابه رفتاری این چنین از خود نشان می دهد.

۲ – انتقاد کردن

دومین نوع از احساسات منفی که مانند سمی کشنده عمل می کند، انتقاد کردن است. تاکنون برای شما پیش آمده که کسی را مورد انتقاد قرار دهید؟ احساسات شما در آن لحظه چگونه بوده است؟ شرایط روحی شما در چه وضعیتی قرار داشت؟ در واقع هنگامی که شما به انتقاد از دیگران می پردازید، ابتدا با صحبت از ویژگی های مثبت افراد شروع می کنید، اما در میانه سخنان، ایده های خود را به زبان می آورید و هیچ کاری به فرد مورد نظر ندارید.

زیرا بر این عقیده هستید که شخصیت او همه ی افکار و رفتارهایش را شامل نمی شود. در نتیجه تمامی حرف هایی که گفته شد این مسئله نمود پیدا می کند که شما میان او و رفتارهایی که از خود نشان می دهد، تفاوت هایی را قائل شده اید.

اگر نتوانید در انتقاد کردن از این شیوه استفاده کنید، مطمئن باشید که در انتها با یک واکنش خشونت آمیز روبرو خواهید شد. زیرا فردی که از او انتقاد می کنید در تعامل مستقیم با خودپنداری نسبت به شخص دیگر است و برای خود ارزش و اعتقاد و مبانی و درک و فهم قائل است و دیگران را نیز متوجه خود کرده که حتی می تواند گوشه گیری و دلگیری فرد را به دنبال داشته باشد و این احساس را به او ابلاغ کند که به شخص بی ارزشی تبدیل شده که همه او را مورد انتقاد قرار داده اند، به همین دلیل واکنشی شدید و خشونت آمیز از خود نشان می دهد.

مقایسه کردن

۳ – مقایسه کردن

مقایسه کردن نوع دیگری از احساسات منفی است که خودش به سه نوع اصلی تقسیم می شود:

*مقایسه ی فرد با دیگران

در این مقایسه افراد دستاوردها و رفتارهای دیگران را با خودشان و یا با فرد دیگری مورد مقایسه قرار می دهند. ایرادی که در این نوع از مقایسه وجود دارد، این است که فرد بر روی نقطه ضعف خود تمرکز کرده تا آن را با نقطه قوت شخصی دیگر مقایسه نماید.

**مقایسه بین زمان حال و گذشته فرد

در واقع افراد بسیار زیادی هستند که از لحاظ روحی، مادی، روانی، خانوادگی و … در شرایط بسیار ضعیفی به سر می برند، از همین رو به این مسئله می اندیشند که چگونه شرایط آن ها در گذشته خوب بوده است. دقت داشته باشید همین مقایسه کوتاه می تواند احساس بدبختی و سرخوردگی را در آن ها بروز دهد، زیرا آن ها شرایط خوب گذشته شان را از دست داده اند.

دقت داشته باشید این نوع از مقایسه در بین عموم مردم بسیار شایع می باشد، زیرا آن ها همواره از گذشته خوبی که در اختیار داشته اند، صحبت می کنند که دیگر آن شرایط را در زندگی خود نمی بینند و همین مسئله باعث ایجاد حسرت در آن ها شده و مقایسه ای توام با غم و اندوه می باشد.

***مقایسه فرد با دیگری

گاهی فردی به اشتباه بر مسند قضاوت می نشیند و در رابطه با فرد دیگر چنین قضاوت می کند که او کمتر از دیگران است؛ این مسئله یک پیام مخفی با خود به همراه دارد که افراد بدون این که خطر را درک کنند، آن را به دیگران منتقل می کنند. پیام مخفی این گونه است؛ فردی که با دیگران مقایسه می شود، کمتر از آن هاست و آن ها بهتر از او هستند. این امر باعث می شود که فرد احساس کینه و نفرت نسبت به آن ها داشته باشد و از دست کسی که این گونه او را با دیگران مقایسه کرده به شدت ناراحت و عصبانی شود.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.