۴ قانون ساده برای بهبود نقاط ضعف و افزایش عزت نفس در خود

چگونگی بهبود نقاط ضعف و افزایش عزت نفس در خود

دوستان عزیز سایت آگاه باشیم در این مقاله قصد داریم با ارائه چند قانون به شما برای بهبود نقاط ضعف تان و افزایش عزت نفس در خود کمک کنیم تا با استفاده از این قوانین بتوانید به رشد و توسعه فردی دست پیدا کنید. لطفا در ادامه با ما همراه باشید.

پادکست بهبود نقاط ضعف

قانون اول – خودداری کردن از استفاده از کلمه هایی که جنبه توهینی دارند

در گام اول باید تمامی موارد منفی و ضعف های خود را شناسایی کنید. سپس اقدام به حذف تمامی موارد منفی و ضعف هایی که دارید مانند چاقی، پرحرفی، کودنی و … نمایید چرا که باید تلاش کنید تمامی این نکات منفی از دایره لغات توصیفی تان خارج شوند.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر گاهی فقط در زمان تنهایی از این کلمات استفاده کنید، ایجاد خطر نمی کند اما در مقابل اگر در یک جمع از این نوع کلمات استفاده کنید باعث تخریب شخصیت خودتان در اجتماع می شوید و در نتیجه عزت نفس تان به شدت کاهش پیدا می کند.

برای مثال می توانید به جای بیان جمله ی من در جمع بی عرضه هستم بگویید بودن در جمع به من اضطراب وارد می کند و باعث می شود نتوانم به خوبی کارهایم را درست انجام دهم؛ با این اقدام موجب بهبود نقاط ضعف تان می شوید و همچنین سبب افزایش عزت نفس در خود خواهید شد.

قانون دوم – استفاده کردن از زبان دقیق و درست

برای بهبود نقاط ضعف تان، همواره تلاش کنید به جای شاخ و برگ دادن به ضعف های موجود در خودتان و اغراق کردن در مورد آن ها، به درستی و روشنی، آن ها را توصیف نمایید و در توصیف خود از کلمات مثبت و زیبا استفاده نمایید؛ چرا که اگر خود را با کلماتی مانند بی ریخت توصیف نمایید خود را تحقیر کرده اید و یا استفاده از عبارت هایی مانند انسان لاابالی بسیار نامناسب می باشد، درمقابل می توانید بگویید «بعضی از کلمات گاهی از خاطرم می رود.»

قانون سوم – تلاش برای استفاده از کلمات خاص به جای استفاده از کلمات عمومی و کلی

برای بهبود نقاط ضعف تان همواره تلاش کنید از گفتن کلماتی مانند هرگز، هیچ وقت، همیشه و … دوری کنید، توصیفی که در هر موقعیت بیان می کنید وابسته به شرایط و ویژگی های موجود می باشد؛ لذا بسیار مهم است تا در هر شرایطی محدودیت ها و موقعیت دقیق را تعیین نمایید. باید همواره تلاش کنید تا در هر موقعیت خاص، متناسب با آن، مشکلات و شرایط موجود را توصیف نمایید.

برای مثال ممکن است متوجه شوید که توانایی نه گفتن به همسرتان، فرزند و یا سایر افراد را دارید اما در مقابل نتوانید برای آن ها محدودیت هایی قائل باشید و به مرور زمان متوجه می شوید که این ضعف شما، یک ضعف و مشکل عمومی نمی باشد، بلکه برای یک موقعیت خاص می باشد و در نتیجه تنها در موقعیت ها و زمان های خاصی دچار این ضعف می شوید؛ البته لازم است بدانید که این مسائل به خوبی قابل حل و بهبود می باشد.

بهبود نقاط ضعف

قانون چهارم – پیدا کردن موارد تاثیرگذار و یا استثناها

در مورد احساس بدی که شما نسبت به خودتان و در مقابل ضعف هایتان دارید، همواره باید این اصل را رعایت نمایید. برای مثال با بررسی و مشخص نمودن ضعف هایتان متوجه می شوید که همواره مشکلاتی در زمینه بیان خواسته هایتان دارید و درون شما همواره از این ضعف و مشکل شما به عنوان وسیله ای برای حمله به احساس خود ارزشی شما استفاده می کند؛

در نتیجه با این روش کم کم متوجه می شوید که با وجود آن که می توانید روابطی منطقی و مناسب با همکاران و دوستان تان داشته باشید اما در روابط تان با همسرتان دچار ضعف هایی می باشید و در واقع همین مسئله آسیب هایی به شما وارد می کند. در واقع کم کم که به رفتارهایتان توجه می کنید، متوجه می شوید که کلمه کودن در ذهن شما بسیار تکرار می شود، لذا در این شرایط می توانید به کمک روش های مطرح شده، بخش های اصلی و مهم زندگی خود را مجدد بررسی نموده و در مورد هر مشکل موجود در زندگی تان به ضعف هایتان نیز اشاره و توجهی داشته باشید.

اگر بخواهیم در مورد چهار قانون مطرح شده برای بهبود نقاط ضعف تان مثال هایی بزنیم، می توان به نظریه اولیه ای که می گوید شکم گنده، که نظر اصلاح شده در مقابل با بیانی مناسب تر می گوید دور کمرم ۹۵ سانتی متر است و یا مثال هایی از این دست اشاره کرد.

حال که تمامی ضعف های خود را فهرست بندی کرده اید، تلاش کنید تا به صورت دقیق و با در نظر گرفتن زمان لازم، تمامی ضعف هایتان را اصلاح نمایید، باید به این نکته توجه داشته باشید که با این کار وارد چالش بزرگی می شوید چرا که توانسته اید در جهت سنجش نکات منفی درونتان که باعث ایجاد احساس منفی نسبت به خودتان می شود، قدمی بسیار مهم و بزرگ بردارید.

فهرست بندی نقاط قوت درونی خود

در واقع مرحله ی دیگری که برای سنجش خودتان باید طی نمایید، شناسایی دقیق نقاط قوت تان می باشد، اما باید بدانید که این کار چندان هم آسان نیست چرا که نه تنها عواملی فرهنگی به عنوان موانعی بر سر راهتان می باشند؛ بلکه ممکن است در زندگی خودتان نیز اتفاق هایی باشد که باعث شود از این که به دلیل نقاط مثبت تان مورد تشویق قرار بگیرید پرهیز نمایید. هم چنین پدر و مادرهایی هستند که همواره به دلیل صحبت کردن فرزندانشان در مورد ویژگی هایشان آن ها را سرزنش می کنند، در واقع کودکانی که در حال رشد می باشند در طوره دوره رشدشان ممکن است بارها با چنین مکالماتی روبه رو شوند:

فرزند: امروز نمره ریاضی ام خیلی عالی شده بود

مادر: بله می دونم اما نمره های قبلی تو بسیار بد بوده و معلمت از تو راضی نیست

فرزند: پدر، امروز بلاخره تونستم بدون کمک کسی از درخت بالا برم

پدر: کار خیلی خطرناکی کردی، دیگه نبینم تکرار بشه

در واقع گاهی شرایط فرهنگی یا رفتار پدر و مادر باعث می شود تا کودکان از این که از خود تعریف کنند و یا نقاط قوت خود را مطرح نمایند به شدت بترسند و هم چنین گاهی این کار رفتار خشونت بار والدین را در بر خواهد داشت.

اما در واقع تلاش کنید برای بهبود نقاط ضعف تان به جای ترس از این کار، بی پروا عمل کنید و به جای توجه به نقاط ضعف تان، نقاط قوت خود را مطرح نمایید. حال مجدد مروری بر پرسشنامه خودپنداره ای که قبلا تهیه کرده اید، داشته باشید و روی برگه ای تمامی مواردی را که با علامت مثبت مشخص کرده بودید، مجدد یادداشت نمایید، هم چنین به مواردی که ضمن مشخص نمودن نقاط ضعف تان، نیاز به اصلاح داشتند نیز توجه نمایید.

حال تمامی نقاط مثبت تان را مجدد بخوانید و اگر مواردی را از قلم انداخته اید، آن ها را نیز یادداشت نمایید. سعی کنید تمامی تعاریفی که از شما شده است، موفقیت هایتان و مواردی که برایتان اهمیت دارند را یادآوری نمایید و هر پاداشی که دریافت نموده اید را نیز یادداشت نمایید، با این کار می توانید باورهای درونی خود را جهت رشد و توسعه فردی تقویت کرده و خود ارزشی را نیز در خود بیشتر از قبل تقویت نمایید.

100%
نظرسنجی
  • به مطلب بالا امتیاز دهید بدهید

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.