مفهوم سبک زندگی

مفهوم سبک زندگی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن

سبک زندگی به معنای الگوی زندگی یک فرد است و می توان آن را مجموعه تصمیمات و رفتارهایی دانست که فرد برای تندرستی خود و رسیدن به اهداف زندگی اتخاذ می کند. به عقیده برخی از افراد، سبک زندگی را می توان به بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد تعبیر کرد.

این موضوع در واقع از مفاهیم علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مردم شناسی است که در دهه های گذشته، مورد توجه بسیار زیاد عالمان اجتماعی و مدیران بخش های فرهنگی قرار گرفته است. سبک زندگی معنایی است که از درهم تنیدگی، وابسته و نظام مند بودن عوامل متعددی به وجود آمده که در مجموع در شیوه یا اقلیم زیستن انسان تاثیرگذار است.

در همه ی تعاریف تقریباً می توان دو مفهوم را پیدا کرد که در واقع هر دوی آن ها به واژه «سبک» بازمی گردند. اولی به مفهوم وحدت و جامعیت است و دومی به مفهوم تمایز و تفارق. بنابراین درباره ی مجموعه عوامل و عناصر نظام مندی صحبت می کنیم که یک شاکله ی کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند.

پادکست مفهوم سبک زندگی

چگونگی دستیابی به سبک زندگی سالم

یکی از گام های اولیه در دست یابی به سبک زندگی مطلوب، شناخت نظری آن است. نگاه انسان نسبت به پیرامون بسیار مهم است چرا که فرد آن چه را که می بیند و می شناسد برای دیگران تعریف کرده و آن را شیوه ی زندگی درست می داند. البته این نگاه در مواردی تحت تاثیر نوع نگاه آیین و مکتب شخص نسبت به جهان قرار می گیرد. این موضوع همچنین از شناخت انسان نسبت به کارکردها، ویژگی ها، فلسفه وجودی و اهداف مورد نظر تاثیر می پذیرد.

مفهوم سبک زندگی در ابتدا توسط یکی از هم عصران زیگموند فروید به نام آلفرد آدلر که یک روان شناس بود، مطرح شد. آدلر تنها پس از مرگ به شهرت فراوانی دست یافت و شاگردانش به تفسیر و گسترش نظریه ها و صحبت های وی پرداختند؛ اما مفهوم سبک زندگی از نظر محتوایی در هر عصر و جامعه ای وجود داشته و خواهد داشت و چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. رفتارهای اجتماعی تابع درک ما از هدف زندگی است چرا که هر هدفی تعیین کنیم و به سمت آن پیش برویم، باعث پیشنهاد یک سبک زندگی خاص و حرکت به سوی آن می شود.

مطرح شدن چنین موضوعی در جامعه، عزم مدیران برای متمایز نمودن جامعه خود از سایر جوامع و شناخت صحیح آن ها را نشان می دهد. اخیراً در کشورمان شاهد پی بردن به اهمیت این موضوع بوده ایم اما بخش عمده ی پردازش ها و نظریه ها در این رابطه، توسط محققان و عالمان غربی انجام شده است که در ادامه قصد داریم برای شما دوستان عزیز سایت آگاه باشیم به شرح و بررسی آن ها بپردازیم. به کارگیری این مفهوم و ژرف اندیشی و تعمق درباره ی مفهوم آن می تواند از هنجارها، رفتارها و باورهای جامعه پرده بردارد.

سبک زندگی

دیدگاه آلفرد آدلر در مورد سبک زندگی

آلفرد آدلر آلمانی، در مورد سبک زندگی تعابیر متفاوتی دارد که بسیار زیاد روی محققان علوم اجتماعی پس از خود تاثیر گذاشته است. طبق گفته آدلر سبک زندگی، کلیت بی همتا و فردی زندگی است که همه فرآیندهای عمومی زندگی زیر آن قرار دارند.
درخت سبک زندگی در کودکی شامل پنج ریشه است که پنج نگرش اصلی فرد در طول زندگی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و کیفیت به انجام رساندن سه وظیفه اصلی زندگی را تعیین می کند.

دیدگاه زیمل

تجسم تلاش انسان برای یافتن ارزش های بنیادی یا همان فردیت برتر خود در فرهنگ عینی اش و شناساندن آن به دیگر افراد. او می گوید که انسان برای معنای مد نظر خود (فردیت برتر)، شکل هایی رفتاری را انتخاب می کند. زیمل توان چنین انتخابی را «سلیقه» و شکل های مرتبط به هم را سبک زندگی می داند.
سبک زندگی، عینیت بخشی به ذهنیات در قالب اشکال شناخته شده اجتماعی است. نوعی بیان فردیت برتر در قالبی است که دیگران آن را درک کنند.

دیدگاه کلاکهون

مجموعه یا الگوهای خودآگاه و دقیقاً توسعه یافته تجربیات فردی در رفتار شخصی مصرف کننده. سبک زندگی الگویی از کنش هاست که افراد را از یکدیگر متمایز می سازد و کمک می کند آنچه مردم انجام می دهند به همراه معنای آن برای آن ها و دیگران درک شود.
با این که سبک های زندگی بخشی از زندگی روزمره نوین هستند، ولیکن هر یک سبک و روش و راهی برای استفاده از کالاها، مکان و زمان های خاص هستند، که اگرچه از مشخصات یک گروه محسوب می شوند اما کل تجربه ی اجتماعی آن ها نیست.

ویلیام لیزر

او سبک زندگی را طرز مشخص یا متمایز زندگی کردن گروهی از مردم معرفی می کند؛ نظامی که از تاثیر فرهنگ شامل ارزش ها، قوانین، نمادها و … بر نیروهای زندگی در گروه شکل می گیرد. یوث و مککی، سبک زندگی را الگویی ساخته شده از باورها و ارزش های مشترک تلقی می کنند که به شکل رفتارهای مشترک ظاهر می شوند.

سبک زندگی ایرانی – اسلامی

به نظر شما آیا ترکیب «سبک زندگی دینی» دارای معنی و مفهوم است؟! باید گفت بله همین طور است. این نوع از زندگی، سبکی است که الگوهای مطرح در آن از ترجیحات و عقاید دینی پدید آمده است. می توان به طور عینی چنین الگوهایی را در فرهنگ ادیان مختلف دنبال کرد و آن را یکی از حوزه های مطالعاتی فعال در مجامع علمی دانست.

در زمینه ی فرهنگ و اندیشه های اسلام و شیعه هم مطالعاتی صورت گرفته و می توان گفت که اسلام با پوشش همه حوزه های زندگی، کامل ترین سبک زندگی را برای بشریت ارائه کرده است. اما موضوع سبک ایرانی – اسلامی چیست؟! آیا تنها یک مفهوم ذهنی است یا می توان آن را در زندگی به واقعیت تبدیل نمود؟!

مجموعه ای از گزاره و آموزه هایی بر اساس دین مبین اسلام وجود دارد که می توان با توجه به آن ها سبک درست را در پیش گرفت و در زندگی به سعادت رسید. باید با نگاه به آموزه های دینی و رفتارهای تاریخی مردم ایران، الگویی رفتاری برای مردم تجویز کرد که بتواند با واقعیت زندگی انسان ایرانی و محیط او، تناسب و پیوند داشته باشد.

سبک زندگی

اهمیت سبک زندگی

در گذشته به نظر می آمد شیوه زندگی مردم و رفتارهای عادی آن ها چندان اهمیتی ندارد و کسی هم مطالعه و تحقیق مناسبی در این زمینه نداشت؛ اما در دهه های اخیر، اندیشمندان و جامعه شناسان متعددی به این موضوع توجه کرده اند. می توان گفت که جریان زندگی عمومی مردم بر بسیاری از اتفاقات سیاسی و اقتصادی جامعه تاثیرگذار است، بنابراین سبک زندگی باید اهمیت ویژه ای داشته باشد.

زندگی عمومی مردم از زمانی که مفاهیم رأی مردم، دموکراسی و دادن قدرت به مردم رواج یافت، اهمیت فراوانی در تحولات سیاسی و اجتماعی پیدا کرد.

در این میان نباید نقش خانواده را هم از یاد برد که به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی می تواند زمینه ساز بسیاری از رفتارهای مثبت و منفی یا مکانی برای جلوگیری از آسیب های بزرگ اجتماعی باشد. بنابراین الگوسازی و داشتن یک سبک زندگی صحیح را باید از کانون خانواده آغاز کرد.

تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی

تغییر در سبک زندگی نیز پدیده ای است که همه ی جوامع با آن دست و پنجه نرم می کنند و ممکن است باعث ایجاد ناهنجاری هایی در خانواده و جامعه شود. اگر افراد سبک بسیار متفاوتی برای زندگی داشته باشند و الگوها، رفتارها و ارزش های مناسب را نشناسند، در زندگی مشترک به مشکل برخورد خواهند کرد.

شبکه های اجتماعی نیز مشکل دیگری هستند که بر روی حیات انسان امروزی تاثیر گذاشته اند. شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی ایجاد شده که اکثراً گرایش قشر جوان را به همراه داشته است. آن ها می خواهند در عین تنهایی، ارتباط گسترده ای هم با مردم دنیای پیرامون خود داشته باشند و این موضوع توانسته تاثیر شدیدی بر سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی افراد بگذارد.
رشد این شبکه های اجتماعی باعث جدا شدن نسل قدیم و نسل جدید و ایجاد فاصله میان آن ها شده است و باید نسبت به این موضوع و تهدیدهای آن توجه فراوانی کرد. چراکه می تواند تاثیر مشخصی بر حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … داشته باشد.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.