چند توصیه دوستانه برای رهایی از دردسرها و تغییرات نوجوانی

همه ی انسان ها با ورود به مرحله ای جدید از زندگی خود دچار تغییرات مختلف روانی و فیزیکی می شوند، که بعضی از آن ها به وضوح قابل مشاهده هستند و برخی دیگر نیاز به زمان برای کشف شدن دارند