مرور رده

همسرانه

رابطه دوستانه و توجه به همسر

اهمیت رابطه دوستانه با همسر این بحث را می توان با یک مثال کامل و طولانی آغاز کرد. در حدود سال ۱۴۰۰ میلادی قلعه ای در اروپا وجود داشت که ثروت زیادی درون آن قرار داشت. ثروت قلعه آن قدر زیاد بود که هیچ کس نمی توانست آن را با عدد و رقم بیان…