مرور رده

بانوان

افسردگی زنان

خلاصه نوشته: افسردگی در زنان موجب از دست رفتن انرژی و امید می شود. بسیاری عوامل دست به دست هم می دهند تا این افسردگی را به وجود بیاورند،‌ از فشارهای اجتماعی گرفته تا پاسخ های مخصوصی که زنان به استرس می دهند. از طرفی انتظاراتی که جامعه از…