مرور برچسب

تربیت فرزند

چند توصیه دوستانه برای رهایی از دردسرها و تغییرات نوجوانی

همه ی انسان ها با ورود به مرحله ای جدید از زندگی خود دچار تغییرات مختلف روانی و فیزیکی می شوند، که بعضی از آن ها به وضوح قابل مشاهده هستند و برخی دیگر نیاز به زمان برای کشف شدن دارند

آیا می دانید چگونه عزت نفس فرزندان ۶ تا ۱۲ ساله خود را افزایش دهید

هویت و شخصیت درونی فرزندان شما در بازه ی سنی شش تا دوازده سال شکل می گیرد و در نتیجه نحوه واکنش های شما به عنوان والدین در تربیت فرزندانتان تاثیر به سزایی در این مساله دارد.