مرور برچسب

خشم کودک

خشم کودکان و راه های کنترل آن

خلاصه نوشته: کنترل خشم در کودکان نیز مانند بزرگسالان امری طبیعی است. کودکان از لحاظ احساسی بسیار حساس تر هستند و خشم نیز یک نوع احساس است. مرحله اول کنترل کردن خشم در کودکان این است که آن را شناسایی کنید و متوجه شوید که دلیل عصبانی بودن…