مرور برچسب

طب سنتی

روماتیسم مفصلی چیست ؟

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید، رایج ترین نوع آرتروز خود ایمنی است که به دلیل مختل شدن دستگاه ایمنی بدن بروز کرده و مفاصل کوچکی مانند مچ دست و مفاصل انگشتان را درگیر می کند