مرور برچسب

عزت نفس فرزندان

آیا می دانید چگونه عزت نفس فرزندان ۶ تا ۱۲ ساله خود را افزایش دهید

هویت و شخصیت درونی فرزندان شما در بازه ی سنی شش تا دوازده سال شکل می گیرد و در نتیجه نحوه واکنش های شما به عنوان والدین در تربیت فرزندانتان تاثیر به سزایی در این مساله دارد.